Cookies op deze site

My Little Baskets maakt gebruik van cookies om haar website te analyseren en te verbeteren. Wij verzamelen en analyseren anonieme gegevens over het gebruik van deze website om onze dienstverlening zo goed mogelijk te maken. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Het gaat onder meer om het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina’s u hebt bezocht. Wij gebruiken IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. Onze cookies kunnen niet gebruikt worden om u op websites van derden te identificeren. Persoonsinformatie wordt uitsluitend gebruikt voor de beantwoording van vragen of suggesties. Na afhandeling hiervan worden persoonsinformatie vernietigd.

 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op uw apparaat wordt geplaatst. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat u bij een later bezoek weer herkend wordt.

 

Welke cookies gebruiken we?

Google Analytics

Wij zorgen dat onze Google Analytics gebruikmaakt van anonieme IP-adressen. Wij gebruiken dit om inzicht te krijgen in bepaalde statistieken, waardoor we de website zo goed mogelijk maken en gebruikers sneller de juiste informatie tonen. Deze gegevens zijn anoniem en niet te herleiden naar een persoon.

Cookies van derden

Op onze website kunnen buttons worden opgenomen waarmee webpagina’s worden gedeeld op sociale netwerken zoals Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van een programma code die van Facebook respectievelijk Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze derden (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

 

Weten websites door cookies wie ik ben?

Nee, zeker niet! Cookies worden opgeslagen in de webbrowser van uw computer en zijn niet gekoppeld aan u persoonlijk. Met cookies kunnen uitgevers dus alleen de computer herkennen en niet de gebruiker die er achter zit. Cookies kunnen ook niet worden gebruikt om uw persoonlijke gegevens (zoals e-mail- of woonadres) te achterhalen. Cookies houden dus ook geen enkel verband met ongewenste verkooptelefoontjes, spam of virussen.

 

Cookies verwijderen via de browser

Cookies verwijderen via uw browser is ook mogelijk. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet u deze handeling zo vaak als nodig herhalen.